eMakulatura

Reportaż / naukowe

Za książkę dziękuję:#FundacjaTuKultura#WydawnictwoCzarne Fragment:Historia Galvinów przypominała mi fragmentarycznie losy Kate Winslet i Leonarda DiCaprio w filmie „Revolutionary road” („Droga do szczęścia”). Była …

Fragment: Całość można podzielić na trzy moduły. Pierwszy (…) poddaje odbiorcę nieludzkiej próbie mierzenia się z opisem przepastnego okrucieństwa. (…) Z tego …

[SZTUKATER.pl] Anna Czerwińska dała nam się już poznać literacko, zarówno od strony swojego znakomitego pióra, jak i bystrego oka. Pięknie te góry …

[SZTUKATER.pl] Bardzo nie lubię, gdy powstają takie książki, ponieważ pokazują społeczną bierność. Kalectwo naszego systemu edukacji. Kalectwo naszego wymiaru sprawiedliwości. Ułomność i …

Gdybyście myśleli, że milczę, bo popadłam w zapaść… Fragment:Książka nie tylko o zapaści mniejszych miast, ale także o nierówności szans. Wydźwięk nie …

Fragment: Brakowało na polskim rynku wydawniczym książki, która w takim zakresie dotykałaby materii związanej z adopcją; ale też z rodzicielstwem w szerszym …

[SZTUKATER.pl] „Opowieść o naszym domu” w lekkości i przyjemności z lektury mocno przypomina mi książki Joanny Jurgały-Jureczki, traktujące o losach Kossaków. Chociaż te ostatnie, wychodząc spod pióra osoby trzeciej, zewnętrznego obserwatora wydarzeń nierównoległych, dają według mnie bardziej obiektywny obraz samych postaci.