eMakulatura

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

Małgorzata Babula

zwana dalej „Administratorem”. 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: malgorzata.babula@gmail.com

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wyrażających się w szeroko pojętej komunikacji, dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi, a także optymalizacji strony i prowadzonych lub planowanych kampanii marketingowych, analizie użyteczności i jakości, celach marketingowych.

Ponadto, dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości czy Ordynacji Podatkowej  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

a)             imię;

b)             nazwisko;

c)             adres;

d)             numer telefonu;

e)             adres e-mail;

f)              nazwa firmy;

g)             numery: NIP, REGON, KRS

i)              IP urządzenia;

j)              Informacje zbierane przez Cookies.

4. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

I. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
II. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adresmalgorzata.babula@gmail.com.
III. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


5. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie realizacji wszelkich umów (m.in. w celu zawarcia umowy), kontaktu albo podejmowania innych działań, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

6. COOKIES

Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuję tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system/systemy należące również do innych podmiotów, z których usług korzystam (np. hosting serwera). Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na mojej stronie.
Cookies spełniają bardzo wiele funkcji (najczęściej przydatnych) na stronie internetowej, które postaram się opisać poniżej
zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookiessą wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookiessłużące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. 
korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixele mediów społecznościowych, które przekierowują użytkownika na wybrany portal, umożliwiając polubienie mojej witryny. Jednak, aby to było możliwe, mus korzystać z plików cookies.
Co ważne, wiele plików cookies ma dla mnie charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji. Oznacza to, że nie jestem w stanie – na ich podstawiezidentyfikować Twojej tożsamości.
Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie pros o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czuję się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony, np. dłuższy okres ładowania się strony, ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności, etc. albo nawet całkowite uniemożliwienie korzystania z witryny.


7. KONFIGURACJA PLIKÓW COOKIES

W każdej chwili możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Poniżej znajdują się odnośniki do instrukcji opisujących jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach: 

• Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

• Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W odniesieniu do aplikacji Google Analytics informacje o tym jak wyłączyć jego działanie, znajdziesz tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Moja strona korzysta z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie). Są to narzędzia umożliwiające remarketing oraz rejestrujące Twój ruch na stronie. Te wszystkie informacje pomagają miulepszać ofertę kierowaną do Ciebie, weryfikować błędy pojawiające się w funkcjonalności Serwisu i reagować na nie.

W zakresie profilowania niniejszy serwis korzysta z Google Analytics, czyli aplikacji działającej w oparciu o pliki CookiesDoubleClick, umożliwiające rozpoznanie Twojej przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez Cookies dotyczą korzystania z niniejszej strony internetowej, a następnie są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić dla mnie raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Google może przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. 

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com), mającą siedzibę główną w USA i posiadającą certyfikat EU-US-Privacy Shield. Zgodnie z umową pomiędzy USA a Komisją Europejską, przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shieldzapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Przypominam również, iż możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu Cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. 

9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

I. Moja strona internetowa przekazuje uzyskane dane podmiotom świadczącym usługi IT (w szczególności Google LLC, o czym mowa powyżej) oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe, a także usługi w zakresie dochodzenia i ustalania roszczeń, czy też wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
II. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będę musała przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. 


10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informuję, że Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA, w ramach umowy powierzenia danych zawartej z Google LLC, będącego dostawcą usługi Google Analytics, posiadającej certyfikat Privacy Shield.

11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam jedynie dane niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych), przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
W sytuacji, gdy nie potrzebuję wykonywać innych operacji na danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczam — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych,że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
Uprzejmie informuję, że dane osobowe, w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania, przetwarzane są przez: czas trwania zgody osoby uprawnionej, okres niezbędny do wykonania umowy lub podjęcia działań zgodnych z Twoim żądaniem, okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Tym samym okres przetwarzania danych zależy od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu i tak w zakresie złożonych zamówień będzie to okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości czy ordynacji podatkowej; a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego.
W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej lub jest to niezbędne w celu wykonania umowy, danej tej osoby mogą być przetwarzane, także po wycofaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. 


12. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Uprzejmie informuję, że posiadasz prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.
Szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Wskazuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mo zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiam uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności;
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanę przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do na adres malgorzata.babula@gmail.com


13. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności zostaną udostępnione na mojej stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2022 r.