„Tu jest teraz twój dom. Adopcja w Polsce”; M. Wroniszewska

Fragment: Brakowało na polskim rynku wydawniczym książki, która w takim zakresie dotykałaby materii związanej z adopcją; ale też z rodzicielstwem w szerszym kontekście. Książki mogącej stanowić punkt odniesienia dla panoramicznej dyskusji nad obowiązującymi standardami społeczno-proceduralno-normatywnymi. Autorka popełniła opracowanie ze wszech miar ważne społecznie, ale też ważkie prawnie. Dwie oddziałujące ze sobą przestrzenie (wymiar socjologiczny i […]