„Zdrój”; B. Klicka

Język książki jest żywy i bardzo plastyczny. I to rzuca się w oczy od samego początku. Piórem Autorki można się rozkoszować po wielokroć. Potrafi wyłapywać imponderabilia codzienności egzemplifikując je poprzez, jakże typową dla ludzi, kategoryzację i elokwentne łączenie ze sobą dwóch różnych światów. A wszystko to osadzone w realiach kuracyjnego survivalu: Ciechocinka. Ten wątek Autorka […]