Życiorys własny przestępcy; U. Nachalnik

[SZTUKATER.pl] Książka jest wieloaspektowa, albowiem dotyka nie tylko przemian, którym poddaje się lub też zostaje poddany bohater (i Autor w jednej osobie), ale także ukazuje mechanizmy funkcjonowania różnych grup społecznych, a także – w wąskim aspekcie – religijnej sfery życia Żydów. Lektura stanowi zatem nie tylko wędrówkę przez meandry losów Nachalnika, ale także dostarcza może […]