Babi Jar (bez cenzury); A. Kuzniecow

[SZTUKATER.pl] Książka Kuzniecowa dedykowana jest masowemu mordowi, który rozpoczął się we wrześniu 1941 roku. Jego ofiarami byli głównie Żydzi, ale nie tylko, albowiem – cytując za Sławkiem Zagórskim (https://goo.gl/n2qzBQ ) – „niedaleko Babiego Jaru mieścił się Szpital Psychiatryczny im. Iwana Pawłowa. To z niego pochodziły pierwsze ofiary rozstrzelane na bagiennym uroczysku. 27 września rozstrzelano tam […]