Biel nocy; A. Cleeves

[SZTUKATER.pl] Recenzowana książka jest jednym z ośmiu tomów wchodzących w skład tzw. serii szetlandzkiej. Zasadniczo jest jej drugą częścią – pierwsza to „Czerń kruka”; o której pisałam tutaj. Dzisiejsza recenzja następuje z zachowaniem przeze mnie chronologii czytania i stąd na wstępie zaznaczę, iż książki można czytać niezależnie od siebie. Każda skrywa bowiem enigmę innego tragicznego […]