Szpieg; P. Coelho

[SZTUKATER.pl] Bardziej niż Coelho interesuje mnie Mata Hari. Gdyby tę książkę napisał Jożin z Bażin moja ciekawość byłaby taka sama. Nie interesuje mnie kompletnie Autor, ale historia, którą chce opowiedzieć. Zwłaszcza, że opiera ją na faktach. „Wszystkie opisane tu wydarzenia są prawdziwe. Ograniczyłem się tylko do dopisania kilku dialogów, połączenia pewnych scen, zmienienia kolejności niektórych […]